top of page

INCL.UDED.

Sociale ontwikkeling

Diversiteit inspireert

- Sociale ontwikkeling -

DOEL 1

-  over beperkingen heen kijken

  • open blik naar andere dansers en hun beperkingen

  • geen angst om nieuwe mensen te ontmoeten

  • open staan voor verschillende soorten beperkingen

  • open staan voor diverse hulpmiddelen

HOE? ( tools voor de leraar)
Bv. in groepen werken met veel diversiteit, vaak nieuwe mensen of samenwerkingen integreren, altijd met andere partners werken,...

DOEL 2

- typische bewegingspatronen bij elkaar herkennen

  • observeren van andere dansers en bewegingspatronen

  • het herkennen van de unieke bewegingen van een danser

  • herhaling opmerken in bewegingen, en zo patronen zien

HOE? ( tools voor de leraar )

Bv. tijd nemen om te kijken naar elkaar, in duo's elkaar laten observeren/analyseren,...

DOEL 3

-  zich laten inspireren door authentieke vertalingen 

  • observeren van andere dansers en hun vertalingen

  • evalueren van hun vertalingen naar je eigen uitvoering

  • evalueren waaruit de vertaling is ontstaan 

HOE? ( tools voor de leraar)

Bv. In groepswerk bewegingen laten vertalen door heel de groep, verschillende soorten vertalingen bekijken & bespreken

1.

Feedback

- de danser kan opbouwende feedback geven en krijgen van mededansers -

2.

Verantwoordelijkheid

- De danser neemt zijn verantwoordelijkheid binnen de groep serieus, men kan erop rekenen -

3.

In groepsverband werken

- de danser kan in creatie, improvisatie en aangeleerde stukken samenwerken met zijn mededansers op een respectvolle manier-

4.

bottom of page