top of page

INCL.UDED.

Persoonlijke ontwikkeling

Eigen grenzen respecteren

- Persoonlijke ontwikkeling -

DOEL 1

- Bewustzijn/kennis over eigen fysieke kunnen.

 • uithouding

 • kracht

 • lenigheid

 • concentratie

 • ontspanning/spanning

 • afhankelijkheid

HOE? ( tools voor de leraar)
Bv. Laat de leerlingen van veel verschillende dingen proeven, laat ze ervaren wat hun eigen kunnen is en bespreek dit ook individueel met hen, of bv creatieve opdracht rond zelfevaluatie

DOEL 2

- Fysiek respect hebben voor eigen lichaam en zijn limieten

 • Respecteren van je eigen grenzen binnen de lessen

 • uitdagingen aangaan zonder het lichaam te schaden

 • zorg dragen voor het lichaam in de voorbereiding en na de lessen

HOE? ( tools voor de leraar)
Bv. Laat hen zelf een opwarmingsritueel maken, spreek over blessures,...

DOEL 3

-  Communiceren over eigen grenzen

 • durven de grens aan te geven

 • hulp vragen wanneer nodig

 • open communicatie naar mededansers & docent 

HOE? ( tools voor de leraar)
Bv. Zorg voor een open communicatie binnen de groepen, ga klasgesprekken aan, evalueer en bespreek samen mogelijkheden, durf zelf als leraar ook je limieten aan te geven...

1.

Eigen talenten & valkuilen

- de leerling weet wat zijn eigen talenten en valkuilen zijn - 

2.

(zelf)evaluatie

 - de leerling kan zichzelf en andere individueel en tegenover de groepen evalueren - 

3.

zelfzorg / veiligheid

- de danser draagt zorg voor zijn lichaam en neemt zijn verantwoordelijkheid om veilig hiermee om te gaan -

4.

Doelen & dromen

- de danser heeft dromen en doelen, en weet wat hij graag nog wil bereiken -

5.

bottom of page