top of page

INCL.UDED.

Inclusieve ontwikkeling

Vertaling
 - technische ontwikkeling -

--- Elke beweging moet vertaald worden naar je eigen bewegingstaal ---

DOEL 1

- Essentie van beweging kunnen vinden en gebruiken

 •  4 elementen van vertaling 

  • Richting

  • focus

  • positie van ruggenwervel

  • kwaliteit 

HOE?  (tools voor de leraar)

Bv. Adhv improvisatie per 2 of in groep telkens 1 beweging kiezen en de laten vertalen, een frase aanleren en iedereen deze laten vertalen naar hun eigen lichaam 

DOEL 2

- Het gebruik van hulpmiddelenen voor aanpassingen

 • krukken, rolstoel

 • grond

 • partner, buddy

 • zintuigen

 • stoel

 • ....

HOE?  (tools voor de leraar)
Bv. Heel technisch de voorwerpen overlopen, wat kan er allemaal technisch met een rolstoel, een wheelie leren, waar kan je op steun, hoe kan je zitten op je stoel,...

DOEL 3

- Eigen vocabularium opbouwen 

 • rugzak vullen met vaste vertalingsmogelijkheden waarnaar kan gegrepen op momenten van weinig tijd voor vertaling (bv. Sprong = met hoofd nr boven kijken)

 • weten wat je eigen niveauverschillen zijn, wat is jou eigen hoog/midden/laag?

HOE? (tools voor de leraar)
Bv. Adhv improvisatie niveauverschillen onderzoeken, Experimenteren adhv improvisatie wat er allemaal mogelijk is met 1 beweging daaruit de danser beslissingen laten maken,...

DOEL 4

- On the spot kunnen vertalen

 • herkennen van de kern van een beweging

 • Snel aanpassen naar eigen mogelijkheden

 • vaardigheid ontwikkelen om het aanleren van materiaal en vertalen te combineren

HOE? (tools voor de leraar)
Bv. Veel oefenen door repertoires en frases aan te leren, door herhaling hier master in worden

1.

Eigen grenzen respecteren

- Persoonlijke ontwikkeling -

DOEL 1

- Bewustzijn/kennis over eigen fysieke kunnen.

 • uithouding

 • kracht

 • lenigheid

 • concentratie

 • ontspanning/spanning

 • afhankelijkheid

HOE? ( tools voor de leraar)
Bv. Laat de leerlingen van veel verschillende dingen proeven, laat ze ervaren wat hun eigen kunnen is en bespreek dit ook individueel met hen, of bv creatieve opdracht rond zelfevaluatie

DOEL 2

- Fysiek respect hebben voor eigen lichaam en zijn limieten

 • Respecteren van je eigen grenzen binnen de lessen

 • uitdagingen aangaan zonder het lichaam te schaden

 • zorg dragen voor het lichaam in de voorbereiding en na de lessen

HOE? ( tools voor de leraar)
Bv. Laat hen zelf een opwarmingsritueel maken, spreek over blessures,...

DOEL 3

-  Communiceren over eigen grenzen

 • durven de grens aan te geven

 • hulp vragen wanneer nodig

 • open communicatie naar mededansers & docent 

HOE? ( tools voor de leraar)
Bv. Zorg voor een open communicatie binnen de groepen, ga klasgesprekken aan, evalueer en bespreek samen mogelijkheden, durf zelf als leraar ook je limieten aan te geven...

2.

Eigen mogelijkheden ontdekken en doen groeien

- Creatieve ontwikkeling -

----- out of the box denken ----

DOEL 1

- Limieten zien als mogelijkheden zonder grenzen te overschrijden

 •  Durf een beperking langs een andere kant te bekijken

 • uitdaging zoeken in de gekende patronen en gewoontes

 • verder kijken dan de beperking

HOE?  ( tools voor de leraar)
Bv. Individuele motivatie, gesprek over wat een beperking eigenlijk is?, ....

DOEL 2

- Bewustzijn over de realiteit

 • niet onderschatten

 • niet overschatten

 • aanvaarding van hulpmiddelen

HOE? ( tools voor de leraar)
Bv. Zelfevaluatie,...

 

DOEL 3

- Nieuwsgierigheid ontwikkelen

 • In vraag stellen van de gewoontes / aangeleerde patronen

 • hulpmiddelen bekijken als inspiratiebron

 • loslaten van gekende patronen​

 • durven jezelf te verrassen

​HOE? ( tools voor de leraar)
Bv. Onderwijsleergesprek gevolgd door experiment als onderzoek, evaluatie,...

3.

Diversiteit inspireert

- Sociale ontwikkeling -

DOEL 1

-  over beperkingen heen kijken

 • open blik naar andere dansers en hun beperkingen

 • geen angst om nieuwe mensen te ontmoeten

 • open staan voor verschillende soorten beperkingen

 • open staan voor diverse hulpmiddelen

HOE? ( tools voor de leraar)

DOEL 2

- typische bewegingspatronen bij elkaar herkennen

 • observeren van andere dansers en bewegingspatronen

 • het herkennen van de unieke bewegingen van een danser

 • herhaling opmerken in bewegingen, en zo patronen zien

HOE? ( tools voor de leraar )

Bv. tijd nemen om te kijken naar elkaar, in duo's elkaar laten observeren/analyseren,...

DOEL 3

-  zich laten inspireren door authentieke vertalingen 

 • observeren van andere dansers en hun vertalingen

 • evalueren van hun vertalingen naar je eigen uitvoering

 • evalueren waaruit de vertaling is ontstaan 

HOE? ( tools voor de leraar)

Bv. In groepswerk bewegingen laten vertalen door heel de groep, verschillende soorten vertalingen bekijken & bespreken

4.

Persoonlijke naturel & authenticiteit

- expressieve ontwikkeling -

DOEL 1

- jezelf durven tonen

 • Durf om jezelf te zijn

 • aanvaarding van wie je bent met eventuele beperkingen

HOE? ( tools voor de leraar)

Bv.  werken op authenticiteit in individuele opdrachten 

 

DOEL 2

- open en eerlijke blik

 • een natuurlijke blik tijdens het dansen

 • niemand spelen, geen blik maken

HOE? ( tools voor de leraar

Bv. richting voorstellingen extra aandacht besteden aan gezichtsexpressie en hen een naturelle blik laten zoeken

5.

bottom of page