top of page

INCL.UDED.

Creatieve ontwikkeling

Eigen mogelijkheden ontdekken en doen groeien

- Creatieve ontwikkeling -

----- out of the box denken ----

DOEL 1

- Limieten zien als mogelijkheden zonder grenzen te overschrijden

  • durf een beperking vanuit een ander perspectief te bekijken

  • uitdaging zoeken in de gekende patronen en gewoontes

  • verder kijken dan de beperking

HOE?  ( tools voor de leraar)
Bv. Individuele motivatie, gesprek over wat een beperking eigenlijk is?, ....

DOEL 2

- Bewustzijn over de realiteit

  • niet onderschatten

  • niet overschatten

  • aanvaarding van hulpmiddelen

HOE? ( tools voor de leraar)
Bv. Zelfevaluatie,...

 

DOEL 3

- Nieuwsgierigheid ontwikkelen

  • In vraag stellen van de gewoontes / aangeleerde patronen

  • hulpmiddelen bekijken als inspiratiebron

  • loslaten van gekende patronen​

  • durf jezelf te verrassen

​HOE? ( tools voor de leraar)
Bv. Onderwijsleergesprek gevolgd door experiment als onderzoek, evaluatie,...

1.

Creatie

- de danser kan individueel of met mededansers dansmateriaal creëren vertrekkende vanuit verschillende inspiratiebronnen -

2.

Experimenteren

- de danser durft aan de hand van improvisatie te experimenten en zo nieuwe dansbewegingen te ontdekken -

3.

Onderzoek

- de danser kan onderzoek voeren binnen een bepaald kader, naar dans en beweging vertrekkende vanuit verschillende inspiratiebronnen-

4.

Durf

- de danser heeft geen angst om uit het gekende te stappen en durven nieuwe of uitdagende dingen uitproberen -

5.

Zin voor innovatie

- de danser zoekt graag naar vernieuwing en gaat verder dan het reeds gekende -

6.

bottom of page